Backdrop
 • Tietosuojalausunto

Tietosuojalausunto

Päivitetty 2. tammikuuta 2024

Ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Palvelujemme Käyttäjänä uskot käsiimme luottamuksellisia tietojasi ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

Tässä Tietosuojalausunnossa kerromme:

 • kuinka keräämme henkilötietojasi

 • mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme

 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi

 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi

 • kenelle luovutamme henkilötietojasi

 • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

 • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

Assembly Organizing Oy (”Assembly”) tarjoaa Sivustolla olevia palveluita, ominaisuuksia ja toimintoja, jotka olemme antaneet käytettäväksi Sivuston kautta.

Assembly on rekisterinpitä käsitellessään henkilötietoja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä tämän Tietosuojalausunnon mukaisesti. Kerromme henkilötietojen käsittelystä tässä Tietosuojalausunnossa.

Assembly voi toimia Palveluihin antamiesi asiakastietojen sekä Palveluiden käytön yhteydessä syntyvien tai muutoin kerättävien tietojen osalta sekä erillisinä että yhteisrekisterinpitäjinä tietojen käsittelytarkoituksesta riippuen. Assemblyn rooli eri käsittelytarkoitusten osalta kerrotaan tässä Tietosuojalausunnossa. Voit aina olla yhteydessä kumpaan tahansa yhtiöön tilanteesta riippumatta, mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä. Yhteystiedot löytyvät tämän Tietosuojalausunnon lopusta.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Palveluihin sovellettavaa EU:n ja paikallista lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- vai yritysasiakas. Henkilötietojen käsittelystä yksittäisessä palvelussa voidaan kertoa lisäksi palvelukohtaisissa tietosuojaselosteissa, joiden soveltumisesta kerrotaan erikseen.

Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy niihin tapahtuisi Palveluiden kautta.

Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan yhdistää sinuun joko suoraan tai välillisesti. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.

Käyttäjä on Sivustolla käytettäväksi annettujen Palveluidemme asiakas, tilaaja tai ostaja.

Palvelut tarkoittavat Sivustoa sekä Assemblyn Sivuston kautta käytettäväksesi antamia palveluita, ominaisuuksia ja toimintoja, kuten esimerkiksi erilaiset sisällöt, käyttäjätilin luominen ja sen räätälöiminen, arvontoihin osallistuminen sekä mahdollisuus käydä keskusteluja muiden käyttäjien kanssa, pois lukien kolmansien osapuolien toimittamat tuotteet ja palvelut.

Sivusto tarkoittaa assembly.org -verkkosivustoa taikka assembly.org -verkkotunnuksen suoraan korvannutta verkkotunnusta, jossa tarjotaan Palveluita, ja jota operoi Assembly.

Miten henkilötietoja kerätään

Sivusto tarjoaa monenlaisia pelaamiseen, tietokonefestivaaleihin ja e-urheilutapahtumiin liittyviä sisältöjä ja palveluita. Keräämämme henkilötiedot riippuvat Palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tai keräämme tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamiimme Palveluihin.

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat Palveluitamme ja tuotteitamme taikka rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluihimme, ilmoittaudut tapahtumiin, kilpailuihin tai arvontoihin, vierailet Sivustolla, tilaat uutiskirjeemme, vastaat asiakastyytyväisyystutkimukseen tai olet muutoin meihin yhteydessä.

Muista lähteistä

Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palveluiden käytön yhteydessä, käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin, kun ostat lippuja tai muita tuotteita, osallistut tapahtumiin tai kilpailuihin, käytät online-palveluitamme ja muita Palveluita.

Johdettuja tietoja, jotka olemme luoneet henkilötiedoistasi, kuten esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteistasi.

Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten käyttämiemme lipunmyyntijärjestelmien kaltaisilta muilta palveluntarjoajilta, esimerkiksi lisäämällä lipunmyyntiin liittyvä sähköpostiosoitteesi tapahtumia koskevalle sähköpostilistallemme, jolla julkaisemme tapahtumiin liittyviä uutisiamme.

Henkilötietojen luovuttaminen meille ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

Mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme

Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa, arvo tai ammatti, yritysyhteyshenkilöiden osalta myös vastuuasema/työtehtävä, ja sosiaalisen median tunnistetiedot.

 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika ja äidinkieli.

 • Sivuston Palveluihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat.

 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Palveluita, tuotteita, tilauksia ja ilmoittautumisia koskevat ja niiden toimittamiseksi ja käsittelemiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot.

 • Soveltuvin osin laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, transaktioihin liittyvät tiedot (valtakirjat, valtuutukset).

 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet, kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköpostit ja chat-viestit tai muut viestit asiakaspalveluun, turvakameran videotallenteet vierailusta toimipisteessämme tai tapahtumissamme.

 • Sivuston ja Palveluiden käytön aikana syntyvät tiedot sekä tiedot, jotka syntyvät käydessäsi Assemblyn sosiaalisen median sivuilla ja jakaessasi tietoja siellä.

 • Muut Palveluiden käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerättävät henkilötiedot.

 • Käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot.

 • Assemblyn järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, asiakastyytyväisyystutkimusten ja -kyselyiden yhteydessä kerättävät tiedot.

 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden tilaukset ja tapahtumakutsut, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot.

 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

Käsittelemme lasten henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Pyrimme kohtuullisin toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn, kun käsittelyn oikeudellinen peruste on suostumus, ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

Miten henkilötietoja käytetään

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin sisältäen myös henkilötietojen käsittelyn tietojen anonymisoimiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten Assemblyn kanssa tehtyyn sopimukseen, kun olet rekisteröitynyt Sivuston Käyttäjäksi tai käytät Palveluita. Tämän lisäksi käsittely voi perustua Assemblyn oikeutettuun etuun Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä, asiakassuhteen hoitamiseksi ja Käyttäjien palvelemiseksi sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseksi. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla, kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja sen vaatimassa laajuudessa sekä otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Voimme yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Jos asiakas on tunnistettavissa, voimme yhdistää häntä koskevia asiakastietoja hänestä kerättyyn analytiikkatietoon voidaksemme kohdentaa Palveluitamme paremmin asiakkaan tarpeisiin.

Sivustolla voi olla Facebookissa fani- tai yrityssivuja, joiden ylläpitäjänä Assembly toimii. Näiden sivujen osalta Assembly sekä Facebook toimivat yhteisrekisterinpitäjinä soveltuvin osin. Facebook käsittelee tietoja tietosuojalausuntonsa ja - käytäntönsä mukaisesti. Facebook vastaa pääasiallisesti tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussaan. Lisätietoa Facebookin ja sivujen ylläpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä ja osapuolten välisestä vastuunjaosta. Facebookin tietosuoja-asetuksia voit hallinnoida Facebookissa.

Käsittelemme henkilötietoja alla oleviin käyttötarkoituksiin:

1. Sopimussuhteen perusteella ja Palveluiden tuottamiseksi:

Assembly käsittelee henkilötietojasi Sivuston käyttöehtojen mukaisen sopimuksen perusteella niiden Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi, joihin sinulla on oikeus Sivuston Käyttäjänä.

Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, tapahtumien, kilpailuiden ja arvontojen järjestämiseksi, asiakkaiden tai Käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, palvelun ja tuotteiden laadunvalvontaan, asiakaspalvelua varten ja tietoturvan takaamiseen sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi laskuttamiseen, luotonvalvontaan ja perintään silloin, kun nämä käyttötarkoitukset liittyvät sinulle tarjoamiimme Palveluihin.

Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään, kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.

Käsittelemme henkilötietojasi sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadunvarmistamiseen. Tällainen käsittely voi olla tarpeen kun esimerkiksi analysoimme toimitusprosesseja ja niihin liittyviä reklamaatioita voidaksemme kehittää toimitusprosessiamme tehokkaammaksi ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella asiakkaitamme. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi Palveluidemme ominaisuuksien tai sisällön suhteen.

Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi ja kerätä tietoturvatarkoituksessa tietoja Palveluiden käytöstä, esimerkiksi onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista Palveluihimme, jotka edellyttävät rekisteröitymistä.

2. Oikeutetun edun perusteella:

Assembly voi käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Suoramarkkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi kohdistaaksemme markkinointimme juuri kutakin asiakasta kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin. Markkinointia voidaan kohdistaa myös sosiaalisen median kanavillamme. Voimme käyttää henkilötietojasi lain sallimissa rajoissa sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Palveluiden personoiminen: Voimme käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä Palveluissamme tai asiakaskanavissamme. Käsittelemme henkilötietoja ja anonymisoituja tietoja myös muodostaaksemme kattavan käsityksen asiakkaan Palveluidemme käytöstä ja sekä Palveluitamme koskevista mieltymyksistä. Tällaista tietoa käytämme mahdollistaaksemme asiakkaillemme paremman kokemuksen Palveluidemme käytöstä.

Tilastolliset tarkoitukset: Voimme käsitellä henkilötietojasi myös luodaksemme tilastollisia analyysejä, joiden avulla voimme kehittää asiakastarjoamaamme tai parantaa palveluitamme tai tuotteitamme.

3. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi:

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten verotus-, kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

4. Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi

Assembly voi käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Voit esimerkiksi antaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin taikka sijaintitietojesi käsittelemiseen, jotta voimme kohdentaa sinulle ajankohtaisia ja relevantteja etuja.

Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle kattavasti, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus merkitsee ja miten voit peruuttaa suostumuksen.

Millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Meille on tärkeää turvata henkilötietojen saatavuus, eheys ja turvallisuus. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökuntamme, tietojemme, tietojärjestelmiemme ja yleisten viestintäverkkojemme sekä toimistojemme ja teknisten tilojemme turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen, kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi

Voimme luovuttaa henkilötietojasi lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille:

1. Palveluiden tarjoamisessa ja ylläpitämisessä tarvittaville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palveluntarjoajat, postitus- sekä lipunmyyntikumppanit.

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETAalueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä, siirretäänkö niitä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

2. Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.

3. Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä tai oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä.

Voimme myös luovuttaa tietojasi toimivaltaiselle viranomaiselle lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.

4. Lainsäädännön edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

5. Liiketoimintajärjestelyissä ja erilaisten liiketoimintatapahtumien tai -siirtojen yhteydessä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietojasi säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Palveluiden toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai Palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen tai reklamaatioiden puitteissa.

Henkilötietojen säilytysaika on yksi vuosi asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä, tiedot poistetaan kun Käyttäjän vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi vero-, kirjanpito- ja rahanpesulainsäädännössä.

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan.

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin.

 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.

 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

 • Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot meidän käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Kuinka saat tiedon Tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version verkkosivuiltamme. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan Sivustolla näkyvin ilmoituksin.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi ja saat meihin yhteyden?

Voit poistaa Sivuston käyttäjätilisi ja tehdä tarkastuspyynnön kirjautumalla verkkosivustolle assembly.org.

Voit käyttää kaikkia rekisteröidyn oikeuksia lähettämällä meille myös sähköpostia osoitteeseen: privacyassembly.org

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää myös alla oleviin osoitteisiin.

Rekisterinpitäjä

Assembly Organizing Oy Valimotie 13 B, 00380 Helsinki Y-tunnus 2245136-3

Muutoshistoria

2.1.2024 Rekisterinpitäjänä on 17.11.2023 alkaen vain Assembly Organizing Oy.

12.8.2021 Tietosuojalausuntoa päivitettiin Teliaesportsseries.comin muuttuessa Assembly.org Hubiksi. Samassa yhteydessä Assembly Organizing Oy tuli yhteisrekisterinpitäjäksi Telia Finland Oyj:n rinnalle Tietosuojalausunnossa kerrotun mukaisesti. Rekisteröityjen tietosuojaoikeudet toteutetaan samalla tavalla kuin aiemminkin ja tietosuojavastaavana toimii Telia Finlandin tietosuojavastaava. Henkilötietojen käsittelytarkoituksiin tehtiin samassa yhteydessä pieniä tarkennuksia.

Teliesportsseries.comin Tanskan, Norjan ja Ruotsin sivustojen päättymisen seurauksena Tietosuojalausunnosta on poistettu maininnat yhteisrekisterinpitäjyydestä Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin Telia-yhtiöiden kanssa, sillä kyseisten maiden käyttäjien henkilötiedot on poistettu eivätkä kyseiset yhtiöt käsittele enää henkilötietoja.

 • Tietosuojalausunto

Assembly
Footer Backdrop